Als efectes previstos de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades personals proporcionades s'incorporaran (o actualitzaran) als fitxers d'ENCAIX COMUNICACIÓ VISUAL, S.L.
La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l'entitat.
Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, per lo que la seva no cumplimentació suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definidia en el paràgraf anterior. Vostè té dret a l'accés, rectificació, cancelació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos a la direcció de Mail administracion@encaix.net
English
Español
Català
Français
Àrab
Col·laborador de:
Orbital 40